Stichting Trashpackers

Trashpackers Foundation (‘Stichting Trashpackers’) is located in the Netherlands. The information below is in Dutch.

Adres
P/o Hommelseweg 530
6821 LZ Arnhem

Telefoonnummer
0031-6-25517228

E-mail
info@trashpackers.org

RSIN: 859847706
Kamer van Koophandel:
74306421
Bank: Triodos Bank, bankaccount: NL57TRIO0379651580

Doelstellingen Stichting Trashpackers
a. bij te dragen aan duurzame verbetering van de omgang met afval of reststromen,
zowel door middel van het organiseren van- of aanmoedigen tot het doen van
opruimacties;
b. de Nederlandse en wereldwijde samenleving bewustmaken van de problematiek
rondom afval en recycling, teneinde het maatschappelijk draagvlak voor- en de
betrokkenheid bij internationale projecten en samenwerking te versterken;
c. het (doen) werven van gelden met het doel om deze uit te keren aan algemeen
nut beogende instellingen en aan projecten met een algemeen maatschappelijk
belang;
d. de behartiging van maatschappelijke belangen, het ter beschikking stellen van
kennis, ervaring en expertise, zowel binnen als buiten Nederland;
e. en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe
behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bestuur

Rob Schram – Voorzitter / President of the Board

Rob Schram – Secretaris / Secretary

Ria Pröpper – Penningmeester / Treasurer

Bestuursreglement en beloningsbeleid

Je kunt het bestuursreglement en beloningsbeleid van Stichting Trashpackers hier downloaden.

Verslag uitgeoefende activiteiten

Download hier het activiteitenverslag van stichting Trashpackers over 2023

Download hier het activiteitenverslag van stichting Trashpackers over 2022

Download hier het activiteitenverslag van stichting Trashpackers over 2021

Download hier het activiteitenverslag van stichting Trashpackers over 2020

Download hier het activiteitenverslag van stichting Trashpackers over 2019

Hoofdlijnen beleidsplan
Je kunt hier de geschiedenis, het masterplan en hoofdlijnen van het beleidsplan van Stichting Trashpackers downloaden (in English).

Download hier het beleidsplan van stichting Trashpackers over 2024

Download hier het beleidsplan van stichting Trashpackers over 2023

Download hier het beleidsplan van stichting Trashpackers over 2022

Financiele verantwoording

Stichting Trashpackers is opgericht op 15 maart 2019.

Het jaarrapport 2023 is via deze link te downloaden: Jaarrapport 2023

Het jaarrapport 2022 is via deze link te downloaden: Jaarrapport 2022

Het jaarrapport 2021 is via deze link te downloaden: Jaarrapport 2021

Het jaarrapport 2020 is via deze link te downloaden: Jaarrapport 2020

Het jaarrapport 2019 is via deze link te downloaden: Jaarrapport 2019