Nhóm bạn “Tây balo” nhặt rác vào trường tuyên truyền bảo vệ môi trường (21-02-2019)

ĐỜI THƯỜNG21/02/2019 07:24Sau bốn ngày tình nguyện nhặt rác tại bãi biển Vĩnh Lương, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, nhóm bạn “Tây balo” Trashpackers, tức người nhặt rác và nhóm Scuba đã vào trường gặp học sinh để tuyên truyền bảo vệ môi trường.

https://tv.tuoitre.vn/nhom-ban-tay-balo-nhat-rac-vao-truong-tuyen-truyen-bao-ve-moi-truong-61231.htm?fbclid=IwAR0sZFkgz0_Y4t3Zr2Yc2KIgQT84prh_2-rNsFGam5cfEfKoP4R2JSBT62A