“Người nước ngoài đến Việt Nam nhặt rác, tại sao mình không?” (14-3-2019)

bấm vào đây để xem nhiều hơn (click here)