Ngày dọn dẹp quốc gia Trashpackers việt nam 09-03-2019

1. http://m.kinhtedothi.vn/chung-tay-nhat-rac-bao-ve-moi-truong-dip-83-337980.html

2. https://hanoi.gov.vn/mobile_chitiet_tintuc/-/hn/VWY2FnKi7zTm/3/2823959/trashpackers-viet-nam-to-chuc-ngay-phu-nu-nhat-rac-tren-toan-quoc.html

3. https://ngaynay.vn/khoa-hoc/trashpacker-da-den-voi-dao-ly-son-141561.html