Dấu chân đẹp của Trashpackers (11-03-2019)

Nhóm bạn Trashpackers đã nhặt rác trên tổng 43 quốc gia và gần đây nhất là tại TP.HCM.

bấm vào đây để xem nhiều hơn (click here)